Οδηγίες

Για να υποβάλετε μια Νέα Αίτηση, επιλέξτε τον τύπο της Αίτησης από την λίστα των διαθέσιμων αιτήσεων και ακολουθήστε τον οδηγό συμπλήρωσης και υποβολής.

Αφού συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία της αίτησης και επισυνάψετε τα σχετικά δικαιολογητικά όπου αυτά απαιτούνται, πατήστε το κουμπί «Υποβολή» και η αίτηση σας αποστέλλεται στον Φορέα μας προς διεκπεραίωση.

Σε οποιοδήποτε στάδιο συμπλήρωσης της αίτησης μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά την αίτησή σας ή/ και να μεταβείτε στην οθόνη προεπισκόπησής της πριν την οριστική της υποβολή επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης δεν θα είναι δυνατές περαιτέρω αλλαγές.

Το σύστημα ενημερώνεται αυτόματα για τις αλλαγές στην κατάσταση της αίτησής σας και εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία της διεκπεραίωσής της θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα το ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο απάντησης.

Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη και το ιστορικό των αιτήσεών σας πατώντας το κουμπί «ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ» ενώ παράλληλα μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Συχνές ερωτήσεις

Μπορείτε να δείτε την λίστα των διαθέσιμων αιτήσεων για κάθε τμήμα του Δήμου επιλέγοντας Νέα Αίτηση.

Πριν ξεκινήσετε την συμπλήρωση της αίτησης μπορείτε να δείτε μια σύντομη περιγραφή της, καθώς και τα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν να επισυνάψετε.

Για λόγους ασφαλείας το σύστημα μετά από 10’ αδράνειας θα σας αποσυνδέσει. Μπορείτε όμως να αποθηκεύσετε την αίτησή σας και να την υποβάλλετε αργότερα.

Παρακαλούμε ανεβάστε ένα αρχείο της μορφής doc / pdf / jpg / jpeg / png έως 8 mb.

Μετά την υποβολή της αίτησης μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία της. Η αίτησή σας παίρνει Αριθμό Πρωτοκόλλου και στην συνέχεια χρεώνεται στον αρμόδιο υπάλληλο που θα αναλάβει να την διεκπεραιώσει.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης δεν θα είναι δυνατές περαιτέρω αλλαγές.

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία της διεκπεραίωσής της θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα το ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο απάντησης.

Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη και το ιστορικό των αιτήσεών σας πατώντας το κουμπί «ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ» ενώ παράλληλα μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Παρακαλούμε να ελέγξετε και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία.